ทัวร์ไต้หวัน ชมความงดงามศิลปะแบบจีน

ยกเว้นไต้หวันจะมีชื่อเสียงในเรื่องช้อปปิ้งแล้ว ก็ยังมีสถานที่เที่ยวสวย ๆ อีกเพียบเลยค่ะ แม้ว่าไต้หวันจะเป็นเกาะที่แตกออกมาจากจีนแต่วัฒธรรมพร้อมทั้งการดำเนินชีวิตนั้นค่อนข้างต่างกันพอสมควร ดังนั้นไต้หวันจึงเป็นอีกประเทศที่นักเดินทางอยากจะไปเยือนสักครั้งค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่สำคัญ ๆ ที่เราเอามาฝากกันภายในวันนี้

ทัวร์ไต้หวัน – อนุสรณ์จงเรี่ยฉื่อ
ปลูกสร้างขึ้น เพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษที่สละชีพเพื่อ ชาติ ในสมัยปฏิวัติล้มราชวงศ์แมนจู พร้อมทั้งรวมประเทศต่อต้านญี่ปุ่นจนถึงสมัยปราบคอมมิวนิสต์ ที่แห่งนี้ เป็นที่สักการะบูชาดวงวิญาณ ของทหารหาญจำนวน 330,000 คน ที่สังเวยบูชาชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น กำแพงทั้งสี่ด้านของตัวตึกกลางจะประดับด้วยรูปภาพ พร้อมกับเกียรติประวัติของวีรชนเหล่านี้ จุดเด่น ของอนุสรณ์แห่งนี้คือ ผู้เดินทางสามารถ ชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามของกองทหาร ที่ได้รับการฝึกอย่าง เข้มงวด แม้แต่ตายังไม่กระพริบ เป็นภาพที่ดึงดูด นักเดินทางจำนวนมาก ให้มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยทหารจะเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

ทัวร์ไต้หวัน – วัดหลงซัน
หรือว่า "วัดเขามังกร" เดิมพื้นที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า หมงเจี๋ยยุคปัจจุบันถูกเรียกว่า เขตวั่นหัวซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของความรุ่งเรืองของเมืองไทเปในเมื่ออดีต วัดหลงซันซื่อเริ่มสร้างขึ้นภายในปี 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลงและสร้างเสร็จภายในปี 1740 ตลอดช่วงเวลาผ่านไปกว่า 260 ปี วัดหลงซันซื่อถูกฟื้นฟูใหม่หลายคราวทั้งจากความหายนะจากภัยธรรมชาติและภัย สงคราม แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะเก่าที่อาจจะดูได้จากสถาปัตย์ในหลายๆจุด ตัวอย่างเช่น บริเวณลานเนื้อที่เป็นแผ่นหิน มีการตัดก้อนหินที่ไม่ค่อยจะเพียบพร้อมดีนัก

www.hilighttravel.com/package/33/ทัวร์ไต้หวัน.html