วัดเชียงทอง แหล่งท่องเที่ยวประเทศลาวที่น่าไป

วัดเชียงทอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2102 –2103 สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดเชียงทองแห่งนี้มีความสำคัญและมีความงดงามไม่แพ้วัดอื่นจึงอยากให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์ลาวได้ลองมาชมความงดงามของวัดแห่งนี้ วัดเชียงทองยังได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า วัดเชียงทองเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาวอีกด้วย

วัดเชียงทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง บริเวณแม่น้ำคานไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง จะมีถนนเล็กๆชื่อถนนโพธิสารราชอยู่ริมน้ำโขงคั่นอยู่ พระอุโบสถหลังไม่ใหญ่โต หลังคาพระอุโบสถมีหลังคาแอ่นโค้งลาดต่ำลงซ้อนกันอยู่สามชั้นซึ่งเป็นศิลปะแหล่งหลวงพระบาง ตรงกลางของหลังคามีเครื่องยอดสีทองชาวลาวเรียกว่าช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ทั้งประตูและหน้าต่างแกะสลักอย่างสวยงาม ภายในอุโบสถเต็มไปด้วยภาพที่งดงามอยู่ตามผนังมีลวดลายปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดำ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาพพุทธประวัติเรื่องพระสุธน – มโนราห์ และเรื่องพระเจ้าสิบชาติ

ดาวน์โหลด (3)

พระประธาน หรือชาวลาวเรียกว่าพระองค์หลวง ภายในพระอุโบสถเป็นสีทองด้านข้างพระประธานมีพระบางจำลอง และผนังด้านหลังของพระอุโบสถเป็นภาพที่เกิดจากการใช้กระจกสีตัดติดต่อกันเป็นรูปต้นทองขนาดใหญ่

วิหาร ด้านข้างและด้านหลังของพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของวิหารสองหลังนี้ จุดเด่นของวิหารคือผนังด้านนอกตกแต่งด้วยกระจกสีและนำมาต่อเป็นรูปร่างต่างๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน และภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์พระพุทธรูปนี้เคยถูกนำไปจัดแสดงที่กรุงปารีสในปี พ.ศ. 2474 และนำไปประดิษฐานที่นครเวียงจันทน์หลายสิบปี ก่อนที่จะนำมายังหลวงพระบางในปี พ.ศ.2507 ส่วนวิหารอีกหลังหนึ่งคือ วิหารพระม่าน ภายในวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระม่าน วันขึ้นปีใหม่จะมีการอันเชิญมาให้ประชาชนสรงน้ำและกราบไหว้เป็นประจำทุกปี

โรงเมี้ยนโกศหรือโรงเก็บราชรถพระโกศของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2505 จุดเด่นของโรงเมี้ยนโกศคือ ประตูด้านนอกเป็นภาพแกะสลักวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ตอนสำคัญๆ อาทิ ตอนพิเภกกำลังบอกความลับที่ซ่อนหัวใจของทศกัณฑ์ให้กับพระราม แต่เดิมภาพแกะสลักเหล่านี้เป็นการลงรักปิดทองต่อมาได้มีการบูรณะโดยทาสีทอง ภายในวัดยังมีเขตสังฆาวาสและยังมีพระจำพรรษาเหมือนวัดทั่วไป

วัดเชียงทองเป็นวัดที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก ที่วัดแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์ลาวเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-17.30 น. โดยนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ลาวจะต้องเสียค่าเข้าชมคนละ 20,000 กีบหรือประมาณ 80 บาทไทย

Leave a Reply

Name *
Email *
Website